Thông tư 12/2011/TT-BXD ngày 01/09/2011 của Bộ Xây dựng

Thông tư 12/2011/TT-BXD ngày 01/09/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền

BỘ XÂY DỰNGSố: 10/2011/TT-BXD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2011

 
THÔNG TƯ
 Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với nghề Hàn 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG


Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia;

Căn cứ Công văn số 2499/LĐTBXH-TCDN ngày 01/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thoả thuận ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia của nghề Hàn;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với nghề Hàn.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2011.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 
Nơi nhận:- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố;- Văn phòng Chính phủ;- Văn phòng Quốc hội- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân nhân dân tối cao;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Cục kiểm tra VBQPPL(Bộ Tư pháp);
- Sở XD các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- BXD: các Cục, Vụ, Viện, Thanh tra;
- Lưu: VT,TCCB.  
KT. BỘ TRƯỞNGThứ trưởng  đã ký)   Nguyễn Đình Toàn 
Dự án BĐS mới
  • Dự án chung cư Đồng Phát Park View Tower
  • CHUNG CƯ MƯỜNG THANH VIỄN TRIỀU - Tp Nha Trang
  • LIỀN KỀ SAN HÔ VỊNH HẠ LONG
  • Bán chung cư HH1B Linh Đàm giá rẻ
  • Chung cư khách sạn Mường Thanh Nha Trang Khánh Hòa
  • Thiết kế mặt bằng dự án Căn hộ Mường Thanh Nha Trang - 60 Trần phú
  • Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm ( HH1, HH2, HH3, HH4 )
  • Dự án Kim Văn Kim Lũ
  • Dự án Thuận Thành 3 - Bắc Ninh
Tìm kiếm bất động sản


BĐS xem nhiều nhất
Hỗ trợ trực tuyến

Quản lý sàn giao dịch BĐS:

Mobile: 0942.38.96.96

Email: info@vietyland.com

Hotline: 0942.38.96.96

 

 


Tỷ giá ngoại tệ
USD 23.00
THB 779.04
SGD 17.00
SEK 2.00
SAR 6.00
RUB 341.11
NOK 2.00
MYR 5.00
KWD 78.00
KRW 22.09
JPY 225.81
INR 325.57
HKD 3.00
GBP 31.00
EUR 28.00
DKK 3.00
CNY 3.00
CHF 25.00
CAD 18.00
AUD 17.00
Nguồn: vietcombank.com.vn
 Vàng sjc 1l Mua Bán
Hồ Chí Minh 54.500 55.000
Hà Nội 54.500 55.020
Đà Nẵng 54.500 55.020
Nha Trang 54.490 55.020
Cà Mau 54.500 55.020
Huế 54.470 55.030
Bình Phước 54.480 55.020
Miền Tây 54.500 55.000
Biên Hòa 54.500 55.000
Quãng Ngãi 54.500 55.000
Long Xuyên 54.520 55.050
Bạc Liêu 54.500 55.020
Quy Nhơn 54.480 55.020
Phan Rang 54.480 55.020
Hạ Long 54.480 55.020
Quảng Nam 54.480 55.020
Nguồn: sjc.com.vn