Thông tư 12/2011/TT-BXD ngày 01/09/2011 của Bộ Xây dựng

Thông tư 12/2011/TT-BXD ngày 01/09/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền

BỘ XÂY DỰNGSố: 10/2011/TT-BXD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2011

 
THÔNG TƯ
 Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với nghề Hàn 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG


Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia;

Căn cứ Công văn số 2499/LĐTBXH-TCDN ngày 01/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thoả thuận ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia của nghề Hàn;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với nghề Hàn.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2011.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 
Nơi nhận:- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố;- Văn phòng Chính phủ;- Văn phòng Quốc hội- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân nhân dân tối cao;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Cục kiểm tra VBQPPL(Bộ Tư pháp);
- Sở XD các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- BXD: các Cục, Vụ, Viện, Thanh tra;
- Lưu: VT,TCCB.  
KT. BỘ TRƯỞNGThứ trưởng  đã ký)   Nguyễn Đình Toàn 
Dự án BĐS mới
  • Dự án chung cư Đồng Phát Park View Tower
  • CHUNG CƯ MƯỜNG THANH VIỄN TRIỀU - Tp Nha Trang
  • LIỀN KỀ SAN HÔ VỊNH HẠ LONG
  • Bán chung cư HH1B Linh Đàm giá rẻ
  • Chung cư khách sạn Mường Thanh Nha Trang Khánh Hòa
  • Thiết kế mặt bằng dự án Căn hộ Mường Thanh Nha Trang - 60 Trần phú
  • Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm ( HH1, HH2, HH3, HH4 )
  • Dự án Kim Văn Kim Lũ
  • Dự án Thuận Thành 3 - Bắc Ninh
Tìm kiếm bất động sản


BĐS xem nhiều nhất
Hỗ trợ trực tuyến

Quản lý sàn giao dịch BĐS:

Mobile: 0942.38.96.96

Email: info@vietyland.com

Hotline: 0942.38.96.96

 

 


Tỷ giá ngoại tệ
USD 23.00
THB 783.96
SGD 17.00
SEK 2.00
SAR 6.00
RUB 350.15
NOK 2.00
MYR 5.00
KWD 78.00
KRW 22.15
JPY 226.05
INR 327.24
HKD 3.00
GBP 32.00
EUR 28.00
DKK 3.00
CNY 3.00
CHF 26.00
CAD 18.00
AUD 18.00
Nguồn: vietcombank.com.vn
 Vàng sjc 1l Mua Bán
Hồ Chí Minh 55.800 56.400
Hà Nội 55.800 56.420
Đà Nẵng 55.800 56.420
Nha Trang 55.800 56.420
Cà Mau 55.800 56.420
Huế 55.770 56.430
Bình Phước 55.780 56.420
Miền Tây 55.800 56.400
Biên Hòa 55.800 56.400
Quãng Ngãi 55.800 56.400
Long Xuyên 55.820 56.450
Bạc Liêu 55.800 56.420
Quy Nhơn 55.780 56.420
Phan Rang 55.780 56.420
Hạ Long 55.780 56.420
Quảng Nam 55.780 56.420
Nguồn: sjc.com.vn